ITECHHome > 제품소개 > DC 파워서플라이

DC 파워서플라이

IT6700H 고전압 중용량
고전압 중용량 파워

IT6722 ~ IT6722A : 80V / 20A / 400W
IT6723 ~ IT6723H : 32V, 80V, 150V, 300V, 600V / 850W
IT6724 ~ IT6724H : 32V, 80V, 150V, 600 / 1500W
IT6726B ~ IT6726V : 160V, 300V, 600V, 1200V / 3000W
 

DC파워서플라이8.png


IT6700H_img.jpg


 

 

IT6722 ~ IT6722A

 

IT6700H_spec1.jpg


IT6723 ~ IT6724B

 

IT6700H_spec2.JPG

IT6724C ~ IT6726H

 

IT6700H_spec3.JPG

APP_p1.jpg
APP_p2.jpg
APP_p3.jpg
APP_p4.jpg
APP_p5.jpg
APP_p6.jpg
APP_p7.jpg


 
 
 

옵션 및 액세서리

설명

이미지

AC 전원 코드

Acc1.jpg

CD

사용자 매뉴얼, 프로그래밍 매뉴얼

Acc2.jpg

USB 케이블

Acc3.jpg